Головний гран-прі України «Золота пектораль»

zolota pektoral-600x450

 

ГОЛОВНИЙ ГРАН-ПРІ УКРАЇНИ « ЗОЛОТА ПЕКТОРАЛЬ» 

 1-300x300

 

Статут

1. Загальні положення.
1.1. Головний гран – прі України «Золота пектораль» відноситься до найвищої категорії суспільних відзнак України.

Головний гран – прі України «Золота пектораль» заснований міжнародною громадською організацією Асамблея ділових кіл з метою відзначення найдостойніших, кращих з кращих особистостей та трудових колективів, які цілим комплексом достоїнств відповідають найвищим загальноприйнятим нормам людських чеснот та заслуговують найвищої суспільної поваги.

Головний гран – прі України «Золота пектораль» вручається особі, або колективу за найвищі досягнення в сучасному світі, як символ величі справ та духу, як офіційне визнання суспільством його заслуг, як утвердження статусу високої всенародної поваги на рівні великих володарів, адже у всі історичні часи рівень поваги суспільства до особи або громади є одним з найвищих мірил, що визначає місце в суспільстві та в пам’яті нащадків.

2. Присудження Головного гран – прі України «Золота пектораль» з врученням ексклюзивної відзнаки «Золота пектораль» здійснюється згідно з рішенням Науково-Експертної Ради Асамблеї ділових кіл.

Глибока філософія «Золотої пекторалі» образно відтворює матеріально-духовну сутність людського буття. Середній ярус пекторалі символізує світ природної благодаті, який є основою всього земного. Верхній ярус символізує реальне людське життя з його побутом та професійною діяльністю. Нижній ярус, через інстинктивні мотиви боротьби між міфічними та дійсними істотами відтворюють жорстоку реальність самоутвердження та конкуренції в змаганні за першість. Первинне призначення пекторалі-нагрудний знак шляхетності та влади скіфського царя. Образне перетворення пекторалі в сучасну відзнаку є популяризацією її величі, продовженням її історичного життя, розбудовою її генеалогічного «древа», свідченням і нерозривності традицій людських поколінь.

Порядок представлення до нагороди.
1. Подання щодо висунення кандидатів на здобуття Головного гран – прі України «Золота пектораль» направляється в Науково-Експертну Раду Асамблеї ділових кіл з доданням таких матеріалів:

  • - анкета претендента (за встановленим зразком);
  • відомості, що характеризують лідируючі позиції претендента в його сфері діяльності з перерахуванням конкретних соціально-економічних вітчизняних або міжнародних проектів і програм;
  • рекомендаційні листи (від держадміністрації, ділових партнерів, громадських організацій) завірені печаткою і підписом керівника організації, яка представляє претендента;
  • два кольорові фото (4х6 см) для особи, для підприємства – фото керівника.

2.2. Рішення Науково-експертної Ради Асамблеї ділових кіл про нагородження відзнакою «Золота пектораль» здійснюється при наявності однієї з нижченаведених підстав:

  • - за видатний внесок у відродження і зміцнення української державності;
  • за визначні заслуги у відродженні духовності, розвитку національної науки і культури;
  • за активну зовнішньополітичну, зовнішньоекономічну, та миротворчу діяльність, утвердження міжнародного авторитету Української держави, сприяння її інтеграції в світове співтовариство;
  • за вагому благодійницьку діяльність;
  • за визначні заслуги в становленні цивілізованих демократичних норм та верховенства міжнародного права, зміцненні міжнародних культурних зв’язків та розвитку ефективних інтеграційних процесів;
  • за вагомі досягнення в розвитку вітчизняної економіки, в розробці високопродуктивних технологій, в організації ефективного конкурентноспроможного виробництва.

2.3. Право висунення кандидатів на здобуття «Золотої пекторалі» надається органам державного управління, громадським організаціям, підприємствам – лідерам у своїй сфері діяльності, а також авторитетним політичним і громадським діячам. Пропозиції щодо нагородження можуть також вносити місцеві органи виконавчої влади та лауреати почесного звання «Володар Золотої пекторалі».

2.4. В окремих випадках рішення про присудження претенденту « Золотої пекторалі» може бути прийняте безпосередньо Президією Асамблеї ділових кіл.

Порядок вручення « Золотої пекторалі»

Вручення відзнаки « Золота пектораль» здійснює Президія Асамблеї ділових кіл в столиці України м. Києві під час урочистої церемонії з відповідними почестями, в присутності державних діячів, депутатів Верховної Ради України, керівників провідних підприємств України, представників громадських організацій та засобів масової інформації.

Видання дублікатів « Золотої пекторалі»
При втраті « Золотої пекторалі» зберігається статус нагородженого, а дублікати видаються в випадках коли втрата або псування сталося за дії непоборної сили.

Порядок зберігання еталону відзнаки « Золота пектораль»

Еталон відзнаки « Золотої пекторалі» зберігається в Президії Асамблеї ділових кіл .

Еталон відзнаки « Золотої пекторалі» може бути переданий музейним установам України та іноземних держав для тимчасової експозиції. Порядок передачі, зобов’язання сторін, терміни експонування та інші умови визначаються окремими угодами.

IMG 3328-300x200