ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГОЛОВНИЙ ГРАН-ПРІ УКРАЇНИ «ЗОЛОТА ПЕКТОРАЛЬ»

1. Загальні положення

1.1. Головний Гран-прі України «Золота пектораль» відноситься до найвищої категорії суспільних відзнак України.
1.2. Головний Гран-прі України «Золота пектораль» засновано СУАБ з метою відзначення найдостойніших, кращих з кращих особистостей та трудових колективів, які цілим комплексом достоїнств відповідають найвищим загальноприйнятим нормам людських чеснот та заслуговують найвищої суспільної поваги.
1.3. Головний Гран-прі України «Золота пектораль» вручається особі, або колективу як символ величі його справ та духу, як офіційне визнання суспільством його заслуг, як утвердження статусу високої всенародної поваги на рівні великих володарів, адже у всі історичні часи рівень поваги суспільства до особи або громади є одним з найвищих мірил, що визначає місце в суспільстві та в пам'яті нащадків.
1.4. Присудження Головного Гран-прі України «Золота пектораль» з врученням ексклюзивної відзнаки «Золота пектораль» здійснюється згідно з рішенням Науково-Експертної Ради Міжнародної іміджевої програми «Лідери ХХІ століття».
1.5. Глибока філософія «Золотої пекторалі» образно відтворює матеріально-духовну сутність людського буття. Середній ярус пекторалі символізує світ природної благодаті, який є основою всього земного. Верхній ярус символізує реальне людське життя з його побутом та професійною діяльністю. Нижній ярус, через інстинктивні мотиви боротьби між міфічними та дійсними істотами відтворюють жорстоку реальність самоутвердження та конкуренції в змаганні за першість. Первинне призначення пекторалі-нагрудний знак шляхетності та влади скіфського царя. Образне перетворення пекторалі в сучасну відзнаку є популяризацією її величі, продовженням ії історичного життя, розбудовою її генеалогічного «древа», свідченням і нерозривності традицій людських поколінь.

2. Порядок представлення до нагороди

2.1. Подання щодо висунення кандидатів на здобуття Головного Гран-прі України «Золота пектораль» направляється в Науково-Експертну Раду Міжнародної іміджевої програми «Лідери ХХІ століття» з доданням таких матеріалів:
- анкета претендента (за встановленим зразком);
- відомості, що характеризують лідируючі позиції претендента в його сфері діяльності з перерахуванням конкретних соціально-економічних вітчизняних або міжнародних проектів і програм;
- рекомендаційні листи (від держадміністрації, ділових партнерів, громадських організацій) завірені печаткою і підписом керівника організації, яка представляє претендента;
- два кольорові фото (4х6 см) для особи, для підприємства - фото керівника.
2.2. Рішення Науково-експертної Міжнародної іміджевої програми «Лідери ХХІ століття» про нагородження Головним Гран-прі України «Золота пектораль» здійснюється при наявності однієї з нижченаведених підстав:
- за видатний внесок у відродження і зміцнення української державності;
- за визначні заслуги у відродженні духовності, розвитку національної науки і культури;
- за активну зовнішньополітичну, зовнішньоекономічну, та миротворчу діяльність, утвердження міжнародного авторитету Української держави, сприяння її інтеграції в світове співтовариство;
- за вагому благодійницьку діяльність;
- за визначні заслуги в становленні цивілізованих демократичних норм та верховенства міжнародного права, зміцненні міжнародних культурних зв'язків та розвитку ефективних інтеграційних процесів;
- за вагомі досягнення в розвитку вітчизняної економіки, в розробці високопродуктивних технологій, в організації ефективного конкурентноспроможного виробництва.
2.3. Право висунення кандидатів на здобуття Головного Гран-прі України «Золота пектораль» надається органам державного управління, громадським організаціям, підприємствам - лідерам у своїй сфері діяльності, а також авторитетним політичним і громадським діячам. Пропозиції щодо нагородження можуть також вносити місцеві органи виконавчої влади та лауреати Головного Гран-прі України «Золота пектораль».

3. Порядок вручення Головного Гран-прі України «Золота пектораль»

3.1. Вручення відзнаки «Золота пектораль» здійснює голова Експертної Ради Міжнародної іміджевої програми «Лідери ХХІ століття» та вповноважені особи в столиці України м. Києві під час урочистої церемонії з відповідними почестями, в присутності державних діячів, депутатів Верховної Ради України, керівників провідних підприємств України, представників громадських організацій та засобів масової інформації.

4. Видання дублікатів атрибутів Головного Гран-прі України «Золота пектораль»

4.1. При втраті атрибутів «Золотої пекторалі» зберігається статус нагородженого, а дублікати видаються в випадках коли втрата або псування сталося за дії непоборної сили.

5. Порядок зберігання еталону відзнаки «Золота пектораль»

5.1. Еталон відзнаки «Золота пектораль» зберігається в СУАБ.
5.2. Еталон відзнаки «Золота пектораль» може бути переданий музейним установам України та іноземних держав для тимчасової експозиції. Порядок передачі, зобов'язання сторін, терміни експонування та інші умови визначаються окремою угодою.

6. Формат атрибутів почесної суспільної нагороди «Золота пектораль»

• В комплект нагороди «Золота пектораль» входить:
1. Ексклюзивна модель оригінального виробу «Скіфська золота пектораль» відлита з кольорового металу і покрита золотом 999º . В моделі автентично збережено всі фігурні позиції, пропорції та загальна композиція у відповідності до оригіналу.
(Атрибути розміщуються в об'ємному оригінальному футлярі виготовленому з скла та дерева.)