Орден «За громадянську доблесть»

za gromadsky doblist-900x450

ОРДЕН «ЗА ГРОМАДЯНСЬКУ ДОБЛЕСТЬ»

1-IMG 3323-300x298

 

 

 1. Загальні положення
 1. Суспільний  орден «За громадянську доблесть» заснований міжнародною громадською організацією «Асамблея ділових кіл» (м. Київ, Україна) з метою відзначення видатних особистостей, заслуги яких перед Україною є свідченням високого патріотизму та громадянської свідомості, що проявляється у примноженні національної могутності України, особисту всебічну допомогу і підтримку Збройних сил України, особливо в час військових дій, обумовлених зовнішньою агресією спрямованою на порушення державних кордонів та територіальної цілісної, особисту твердість і силу духу в захисті національних та державних устроїв, збереженні і примноженні історичної спадщини та великої слави наших достойних предків.
 1. Орден «За громадянську доблесть» вручається Президією Асамблеї ділових кіл  як потужний моральний стимул для формування розвинених особистостей на  традиціях лицарства з високим рівнем свідомості, культури й духовності, загальносвітньої та фахової підготовки, чия виробнича, наукова і творча діяльність та військова доблесть примножують і звеличують національний і міжнародний авторитет України.
 2. Присудження почесного звання з врученням ордена «За громадянську доблесть» здійснюється згідно з рішенням Президії Асамблеї ділових кіл.
 1.  Порядок представлення до нагороди
 1. Подання щодо висунення кандидатів на здобуття ордена «За громадянську доблесть» направляється в Президію Асамблеї ділових кіл з доданням таких матеріалів:
 • анкета претендента (за встановленим зразком);
 • відомості, що характеризують лідируючі позиції претендента в його сфері діяльності з перерахуванням конкретних соціально-економічних вітчизняних або міжнародних проектів і програм;
 • рекомендаціні листи (від держадміністрації, ділових партнерів, громадських організацій) завірені печаткою і підписом керівника організації, яка представляє претендента;
 • два кольорові фото (4х6 см).
 1. Рішення Президії Асамблеї ділових кіл про нагородження орденом «За громадянську доблесть»  здійснюється при наявності однієї з нижченаведених підстав:
 • За заслуги перед суспільством;
 • За видатний внесок у відродження і зміцнення української державності;
 • За мужність, виявлену в складних обставинах, пов`язаних із захистом національних інтересів;
 • За активну зовнішньополітичну і миротворчу  діяльність, утвердження міжнародного авторитету Української держави, сприяння її інтеграції  в світове співтовариство;
 • За вагому благодійницьку  діяльність;
 • За визначні заслуги в становленні демократії та верховенства права, зміцненні законності й громадського порядку;
 • За вагомі досягнення  в розвитку вітчизняної економіки і науки, в організації ефективного конкурентоспроможного виробництва, підвищення  добробуту народу.    
 1. Право висунення кандидатів на здобуття ордена «За громадянську доблесть»   надається органам державного управління, громадським організаціям, підприємствам – лідерам у своїй сфері діяльності, а також авторитетним політичним і громадським діячам. Пропозиції щодо нагородження можуть також вносити місцеві органи виконавчої влади та лауреати ордена «За громадянську доблесть»
 • Порядок вручення суспільного ордена «За громадянську доблесть»
 1. Вручення ордена «За громадянську доблесть» здійснює Президія Асамблеї ділових кіл в столиці України м. Києві під час урочистої церемонії  з відповідними почестями церемоніального протоколу в присутності державних діячів, депутатів Верховної Ради України, керівників провідних підприємств України, представників громадських організацій та засобів масової інформації.
 • Як носити орден «За громадянську доблесть»
 1. Орден «За громадянську доблесть»   носять на  грудях, зліва після урядових нагород під час загальнодержавних та народних свят, міжнародних та всеукраїнських конгресів, форумів, зїздів та урочистих засідань.
 2. В інших випадках носиться орденська стрічка на планці.
 1.  Видання дублікатів атрибутів ордена «За громадянську доблесть»
 1. При втраті атрибутів  ордена «За громадянську доблесть» зберігається статус нагородженого, а дублікати  видаються у випадках, коли втрата або псування сталося за дії непоборної сили.   

Голова Президії

Асамблеї ділових кіл image00-300x68 Саввов А.І.

 

BB7A9806-300x200 BB7A9485-300x200 BB7A9490-300x200 BB7A9495-200x300