Орден «Золотого тріумфального сокола»

os900x675

ОРДЕН «ЗОЛОТОГО ТРІУМФАЛЬНОГО СОКОЛА»

Screenshot 25

 

 

Орден заснований на честь сучасних українських лицарів, які своїми особистими досягненнями та перемогами, здійсненими для честі,  незалежності і блага України, своєю мужністю та незламністю духу, благородними вчинками, — заслуговують особливої відзнаки від українського суспільства.

«Орден золотого тріумфального сокола» належить до категорії найвищих суспільних нагород України.

Загальний вигляд нагороди.

image01-61x300Основою ордена є восьмикутна  багатопроменева рельєфна зірка, де промені являються символами слави і високодостойних справ та вчинків зроблених лауреатом. Центральна композиція ордена складається з уніфікованого зображення державного герба України профільно накладеного на зображення сокола і символізує силу та велич нашої держави, а також соколину відвагу та мужність їі лицарів. Центральна композиція підкреслена лавровими гілками з двома перехрещеними мечами, що символізують високу честь та пошану до нагородженого. Чотири маленькі лицарські хрести, що розміщенні по вертикальній та горизонтальній координатах на краях зірки, символізують орден як священний.

В комплект нагороди входить: орден з іменним посвідченням, оригінальний іменний кортик національної гідності «За громадянську доблесть» та іменний диплом.

Протокольні почесті:

— орден вручається з відповідними протокольними почестями під Державним прапором України з озброєною військовою Почесною вартою, генералами або чинами вищого офіцерського складу Збройних сил України традиційно в супроводі одного з кращих заслужених академічних колективів України: Національного президентського оркестру України Міністерства оборони України, Заслуженого академічного ансамблю пісні і танцю Збройних сил України, Державного заслуженого академічного народного хору України, ім. Г. Верьовки;

— протокольна фото-відеозйомка з наданням лауреату пам’ятних матеріалів.

СТАТУТ

СУСПІЛЬНОГО ОРДЕНА

«ЗОЛОТОГО ТРІУМФАЛЬНОГО СОКОЛА»

 1.  Загальні положення
 1. Суспільний  орден «Золотого тріумфального сокола» заснований міжнародною громадською організацією «Асамблея ділових кіл» (м. Київ, Україна) з метою відзначення видатних особистостей, які щоденною кропіткою працею підтримують соціально-економічну та військову міцність України, заслуги яких перед Україною , є свідченням високого патріотизму та громадянської свідомості, що проявляється у примноженні національної могутності нашої Держави.
 1. Орден «Золотого тріумфального сокола» вручається Президією Асамблеї ділових кіл  як потужний моральний стимул для формування розвинених особистостей на  традиціях лицарства з високим рівнем свідомості, культури й духовності, загальносвітньої та фахової підготовки, чия виробнича, наукова і творча діяльність та військова доблесть примножують і звеличують національний і міжнародний авторитет України.
 1. Присудження почесного звання з врученням ордена «Золотого тріумфального сокола» здійснюється згідно з рішенням Президії Асамблеї ділових кіл.
 1.  Порядок представлення до нагороди
 1. Подання щодо висунення кандидатів на здобуття ордена «Золотого тріумфального сокола» направляється в Президію Асамблеї ділових кіл з доданням таких матеріалів:
 • анкета претендента (за встановленим зразком);
 • відомості, що характеризують лідируючі позиції претендента в його сфері діяльності з перерахуванням конкретних соціально-економічних вітчизняних або міжнародних проектів і програм;
 • рекомендаціні листи (від держадміністрації, ділових партнерів, громадських організацій) завірені печаткою і підписом керівника організації, яка представляє претендента;
 • два кольорові фото (4х6 см).
 1. Рішення Президії Асамблеї ділових кіл про нагородження орденом «Золотого тріумфального сокола»  здійснюється при наявності однієї з нижченаведених підстав:
 • За заслуги перед суспільством;
 • За видатний внесок у відродження і зміцнення української державності;
 • За мужність, виявлену в складних обставинах, пов`язаних із захистом національних інтересів;
 • За активну зовнішньополітичну і миротворчу  діяльність, утвердження міжнародного авторитету Української держави, сприяння її інтеграції  в світове співтовариство;
 • За вагому благодійницьку  діяльність;
 • За визначні заслуги в становленні демократії та верховенства права, зміцненні законності й громадського порядку;
 • За вагомі досягнення  в розвитку вітчизняної економіки і науки, в організації ефективного конкурентоспроможного виробництва, підвищення  добробуту народу.    
 1. Право висунення кандидатів на здобуття ордена «Золотого тріумфального сокола»   надається органам державного управління, громадським організаціям, підприємствам – лідерам у своїй сфері діяльності, а також авторитетним політичним і громадським діячам. Пропозиції щодо нагородження можуть також вносити місцеві органи виконавчої влади та лауреати ордена «За громадянську доблесть»
 • Порядок вручення суспільного ордена «Золотого тріумфального сокола»
 1. Вручення ордена «Золотого тріумфального сокола» здійснює Президія Асамблеї ділових кіл в столиці України м. Києві під час урочистої церемонії  з відповідними почестями церемоніального протоколу в присутності державних діячів, депутатів Верховної Ради України, керівників провідних підприємств України, представників громадських організацій та засобів масової інформації.
 • Як носити орден «Золотого тріумфального сокола»
 1. Орден «Золотого тріумфального сокола»   носять на  грудях, зліва після урядових нагород під час загальнодержавних та народних свят, міжнародних та всеукраїнських конгресів, форумів, зїздів та урочистих засідань.
 2. В інших випадках носиться орденська стрічка на планці.
 1.  Видання дублікатів атрибутів

ордена «Золотого тріумфального сокола»

 1. При втраті атрибутів  ордена «Золотого тріумфального сокола» зберігається статус нагородженого, а дублікати  видаються у випадках, коли втрата або псування сталося за дії непоборної сили.   

Голова Президії

Асамблеї ділових кіл image00-300x68 Саввов А.І.

 

vs-300x200 BB7A9991-300x200 BB7A5333-300x200