Знак якості “Вища проба”

Зображення нагороди

   

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС НА ПРИСВОЄННЯ

ГРОМАДСЬКОГО ЗНАКУ ЯКОСТІ

"Вища проба"

 

1. Загальні положення

1.1. Громадський знак якості “Вища проба” започатковано діловою громадськістю України з метою підтримки вітчизняної торгової марки, підвищення її престижу, зміцнення позицій українського товаровиробника на внутрішньому ринку.

1.2. Знак "Вища проба" присвоюється найкращій вітчизняній продукції з правом розміщення відповідної символіки на продукції та етикетці.

1.3. Знак “Вища проба” також вручається вітчизняним підприємствам за надання послуг, які відповідають міжнародним вимогам. Відповідна символіка в даному випадку розміщується на бланках, документах, рекламних буклетах і т.п.

1.4. Нагородження здійснюється за рішенням Науково-експертної ради, яку очолює директор Всеукраїнського науково-дослідного центру ефективного управління. 

2. Порядок участі у конкурсі

2.1. У конкурсі на присвоєння знака якості "Вища проба" можуть брати участь українські підприємства - виробники товарів (послуг).

2.2. Право висування продукції (послуг) на участь у конкурсі надається: органам державного управління, місцевим органам виконавчої влади, громадським організаціям, міжнародним сертифікаційним структурам, підприємцям та спеціалістам.

2.3. Підприємство, організація має право самостійно висунути свою продукцію (послуги) для участі у конкурсі. У цьому випадку необхідно надати рекомендаційні листи (від ділових партнерів, торгово-промислової палати, громадських організацій – на вибір), засвідчені печаткою та підписом керівника організації, яка представляє претендента.

2.4. Голова ради має право вносити від свого імені пропозиції щодо нагородження найкращих зразків вітчизняної продукції знаком якості «Вища проба».

2.5. Подання на висування продукції та послуг підприємства на отримання знака якості “Вища проба” направляється до Всеукраїнського науково-дослідного центру ефективного управління з наданням наступних матеріалів:

• анкета підприємства (за встановленим зразком);

• копії сертифікатів відповідності продукції, послуги;

• кольорові фотографії зразків продукції, рекламні проспекти тощо;

• зразки продукції.

2.6. Присудження знака якості «Вище проба» здійснюється на підставі Рішення Науково-експертної ради.

2.7. В окремих випадках рішення про присудження знака якості “Вища проба” може бути ухвалене безпосередньо Президією Всеукраїнського науково-дослідного центру ефективного управління.

2.8. Науково-експертна рада інформує учасників конкурсу про рішення щодо надання знаку якості «Вища проба», надаючи копію офіційного листа. 

3. Порядок вручення знака якості “Вища проба”

3.1. Вручення знака якості «Вища проба» проводиться в урочистій обстановці на престижних форумах та виставкових заходах або безпосередньо на підприємстві.

3.2. В офіційній урочистій обстановці номінанту вручаються іменний диплом лауреата «Вища проба», настільна медаль «Вища проба», електронний логотип цього знака для маркування продукції або використання його в рекламних цілях. 

4. Видача дублікатів атрибутів знака якості «Вища проба»

4.1. У разі втрати (пошкодження) атрибутів нагороди “Вища проба” дублікати зазвичай не видаються. Вони можуть бути видані як виняток у тому випадку, якщо нагороджений не зміг уникнути втрати (пошкодження) атрибутики. 

4.2. Дублікати атрибутики знака якості “Вища проба” видаються президією Всеукраїнського науково-дослідного центру ефективного управління.  

 

  1. Загальні положення

1.1. Громадський знак якості “Вища проба” започатковано діловою громадськістю України з метою підтримки вітчизняної торгової марки, підвищення її престижу, зміцнення позицій українського товаровиробника на внутрішньому ринку.

1.2. Знак "Вища проба" присвоюється найкращій вітчизняній продукції з правом розміщення відповідної символіки на продукції та етикетці.

1.3. Знак “Вища проба” також вручається вітчизняним підприємствам за надання послуг, які відповідають міжнародним вимогам. Відповідна символіка в даному випадку розміщується на бланках, документах, рекламних буклетах і т.п.

1.4. Нагородження здійснюється за рішенням Науково-експертної ради, яку очолює директор Всеукраїнського науково-дослідного центру ефективного управління.

2. Порядок участі у конкурсі

2.1. У конкурсі на присвоєння знака якості "Вища проба" можуть брати участь українські підприємства - виробники товарів (послуг).

2.2. Право висування продукції (послуг) на участь у конкурсі надається: органам державного управління, місцевим органам виконавчої влади, громадським організаціям, міжнародним сертифікаційним структурам, підприємцям та спеціалістам.

2.3. Підприємство, організація має право самостійно висунути свою продукцію (послуги) для участі у конкурсі. У цьому випадку необхідно надати рекомендаційні листи (від ділових партнерів, торгово-промислової палати, громадських організацій – на вибір), засвідчені печаткою та підписом керівника організації, яка представляє претендента.

2.4. Голова ради має право вносити від свого імені пропозиції щодо нагородження найкращих зразків вітчизняної продукції знаком якості «Вища проба».

2.5. Подання на висування продукції та послуг підприємства на отримання знака якості “Вища проба” направляється до Всеукраїнського науково-дослідного центру ефективного управління з наданням наступних матеріалів:

• анкета підприємства (за встановленим зразком);

• копії сертифікатів відповідності продукції, послуги;

• кольорові фотографії зразків продукції, рекламні проспекти тощо;

• зразки продукції.

2.6. Присудження знака якості «Вище проба» здійснюється на підставі Рішення Науково-експертної ради.

2.7. В окремих випадках рішення про присудження знака якості “Вища проба” може бути ухвалене безпосередньо Президією Всеукраїнського науково-дослідного центру ефективного управління.

2.8. Науково-експертна рада інформує учасників конкурсу про рішення щодо надання знаку якості «Вища проба», надаючи копію офіційного листа.

 

3. Порядок вручення знака якості “Вища проба”

3.1. Вручення знака якості «Вища проба» проводиться в урочистій обстановці на престижних форумах та виставкових заходах або безпосередньо на підприємстві.

3.2. В офіційній урочистій обстановці номінанту вручаються іменний диплом лауреата «Вища проба», настільна медаль «Вища проба», електронний логотип цього знака для маркування продукції або використання його в рекламних цілях.

 

4. Видача дублікатів атрибутів знака якості «Вища проба»

4.1. У разі втрати (пошкодження) атрибутів нагороди “Вища проба” дублікати зазвичай не видаються. Вони можуть бути видані як виняток у тому випадку, якщо нагороджений не зміг уникнути втрати (пошкодження) атрибутики.

4.2. Дублікати атрибутики знака якості “Вища проба” видаються президією Всеукраїнського науково-дослідного центру ефективного управління.